Newdose kimyasal ölçüm pompasının önemi


Üretim süreci indeksinin ve otomasyon seviyesinin iyileştirilmesiyle, kimyasal dozajlama pompasının güvenliği ve kontrol edilebilirliği gittikçe daha önemli hale geldikçe ölçüm pompası, kimyasal dozlama ve ekleme işleminin son aktüatörü olarak çalışır. Kimya endüstrisi her zaman spermatik üretim süreciyle ünlüdür. Bu arada, merkezi dağıtılmış ve akıllı bilgisayar kontrol sistemi kimya endüstrisinde yaygın olarak uygulanmaktadır, bu nedenle esnek kontrol modu ile donatılmış ölçüm pompasını gerektirir, daha karmaşık ve hassas proses kontrolünü gerçekleştirmek için kolayca çeşitli kontrol devresi ve bilgisayar sistemi oluşturabilir. .


NEWDOSE kimyasal dozaj pompaları, kimya endüstrisinde kimyasal solüsyonları dozlamak için uygun ürünler sağlayabilir. Kimyasallar günlük hayatımızda çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu arada çoğu çok tehlikeli ama değerlidir. Bu nedenle, kimyasallarla iyi işlem görmek için dozaj pompalarının kullanıldığı birçok durum vardır. NEWDOSE pompasının doğruluğu, hassas ölçüm gereksinimlerini ve güvenliği sağlamak için ±% 1 olabilir.


Chemical processing


NEWDOSE diyaframın malzemesi, kimyasal sıvıları transfer etmek için en iyi korozyon önleyici plastik olan PTFE'dir. Newdose kimya diyafram pompası, çeşitli kimyasal özellikleri karşılamak için temas parçalarını üretmek için PVC, PVDF, PTFE ve SS316 malzeme kullanır. Güvenli dozajı korumak ve sızıntı olmaması için ölçüm ortamı tahrik edilen parçalarla tamamen izole edilmiştir.


Related NEWDOSE Dosing Pumps

Tell Us Your Needs for Dosing Pumps,NEWDOSE team Get Back to You ASAP!